A.M.P.E.

El desembre de 2010 es va crear l'AMPE, Associació de Mares i Pares d'Esportistes. L'AMPE la formen una mitja dotzena de mares i pares dels jugadors i jugadores. La presidenta de l'AMPE actual és la Mònica Oltra. L'AMPE organitza activitats en l'àmbit socialitzador del club.

Activitats de l'AMPE 2010-2011:
- 23 de gener. Sortida a veure el BARÇA vs POZO MURCIA.
- 12 de febrer. CALÇOTADA.
- Sortida final temporada.

Activitats de l'AMPE 2011-2012:
- Contacte amb col·laboradors que han participat al projecte 400. 
- 24 de Març. Sortida a veure el BARÇA vs INTER MOVISTAR.
- 2 de Juny. BUTIFARRADA.