Torneig 3x3 2016

TORNEIG 3X3 2016
REGLAMENT DEL TORNEIG 3X3 2016

REGLA I.- TERRENY DE JOC.

Serà l'exclusiu constituït per l'inflable.

REGLA II.- NUMERO DE JUGADORS.

-El partit serà jugat per dos equips compostos per 3 jugadors, no hi haurà canvis durant el partit.
-Un equip pot jugar amb un mínim de 2 jugadors excepcionalment.
-Els equips poden ser mixtes.
-No existeix la figura del porter, cap dels jugadors podrà tocar la pilota amb les mans, en cas contrari es pitarà penal.
-En cas de que 1 jugador causes baixa, es podrà substituir per un jugador que no estigui inscrit en un altre equip.

REGLA III.- DURADA.

-Els partits tindran una durada de 8 minuts a temps corregut


REGLA IV.- SERVEI DE CENTRE.

-Es realitzarà per iniciar el partit, una vegada realitzat un sorteig, i després d'aconseguir cada gol per reiniciar el joc.


REGLA V.- SERVEI DE PORTERIA.

-Es realitzarà si la pilota surt del terreny de joc tant per la banda com pel lateral, realitzant-lo l'equip contrari del que ha tirat la pilota fora del terreny de joc. El rival ha de mantenir una distancia mínima de 5 metres.
-Es realitzarà amb el peu, després de plantar la pilota a terra.
-No es podrà marcar gol directament.


REGLA VI.- EL PENAL.

-El penal es llançarà des de la porteria contraria.
-En la porteria no hi haurà porter.
-La resta de jugadors estaran enganxats a la banda per no molestar en la seva realització.
-Es castigarà com a penal quan la pilota hagi estat tocada amb la mà o quan es produeixi una falta amb clares intensions d'evitar una jugada de gol.


REGLA VII.- FALTES.

-Totes les faltes seran directes, excepte les que es considerin penal.
-Hi pot haver barrera, que ha d’estar com a mínim a 3 metres.

REGLA VIII.- L'ÀRBITRE.

-En tots els partits hi haurà un àrbitre.
-Serà l'encarregat que es compleixin aquestes regles.
-Serà l'encarregat de controlar el temps del partit.
-Anotarà les incidències (gols, faltes, etc.) ocorregudes durant el partit.
-Tindrà un col·laborador que controlarà la presència dels pròxims equips en entrar al terreny de joc.


REGLA IX.- SANCIONS.

-Un jugador serà objecte d'expulsió, en cas de rebre dues targetes grogues o una de vermella.
-A partir de la 4 falta es castigarà l'equip infractor amb un llançament de penal.
-Si algun jugador té una actitud antiesportiva, serà expulsat del partit amb targeta vermella i no podrà participar en el següent partit.


REGLA X.- DESQUALIFICACIONS.

S'eliminarà a l'equip que:
-Incorri en una alineació indeguda. La informació rebuda en la inscripció podrà ser comprovada en qualsevol moment, i si existís falsedat, l'equip seria descalcificat.
-Procedir mitjançant conducta antiesportiva: Baralles, agressions, insults, etc.
-Si a l'inici del partit no es presenta un mínim de 2 jugadors per iniciar el partit.


REGLA XI.- EQUIPACIONS.

-Tots els equips han d'anar homogeneïtats. En cas de no tenir equipament homogeni o de coincidir amb la del contrincant, es disposarà pel seu us d'uns petos de colors.

QUALSEVOL ASPECTE QUE NO RECONEGUIN AQUESTES REGLES SERAN RESOLTES A CRITERI DE L'ÀRBITRE I DE L’ORGANITZACIÓ.
NORMES

El CFSADM com a organitzador del torneig:

1- Es reserva el dret d'excloure del torneig a qualsevol equip que tingui actituds manifestament antiesportives i que puguin posar en risc el correcte desenvolupament del torneig.

2- Prestarà atenció a quantes solituds es realitzin per part dels equips participants, per salvaguardar els seus drets.

3- Es reserva el dret de gravar, fotografiar i registrar imatges i sons del torneig per la seva utilització com a informació o publicitat del mateix.

4- Es reserva el dret d'organitzar les categories d'edat segons conveniència per quadrar partits.

Els Participants:

1- Reconeixen específicament la NO RESPONSABILITAT de l'Organització, Patrocinadors ni Col·laboradors del Torneig, sobre possibles lesions produïdes o derivades de la participació en el mateix, així com en la custòdia dels estris personals dels participants davant de la seva pèrdua, desaparició o robatori. tot i així, els jugadors que no disposin de mutualitat o assegurança el CFSADM posara a la seva disposició la possibilitat d'una assegurança d'assistència sanitaria al cost d'1€.


La inscripció en el Torneig suposa la TOTAL ACCEPTACIÓ de les Regles i les Normes recollides pel present document, per part dels participants.

CATEGORIES
Promeses        2011-2012
Pre-benjamins 2009-2010
Benjamins       2007-2008
Alevins           2005-2006

El pla de competició es farà públic en breu s'hagi tancat el període d'inscripcions.